Видове моп: Какво трябва да знаем при избора на моп?

В днешната публикация ще обърнем внимание на видовете мопове за почистване, както и техния начин на използване и основно предназначение.

Основните видове моп се разделят според типа на подо-почистванесухо, полу-сухо, полу-мокро или мокро почистване.

По-конкретно ще засегнем следните видове моп:

 1. Мопове за сухо почистване
 2. Мопове за мокро почистване

1. Мопове за сухо почистване

Това са плоски мопове, с помощта на които се извършва измитане на фини прахови частици в закрити пространства. При почистване, замърсителят се натрупва и задържа в тялото на мопа до момента на извеждането му чрез ръчно изтупване на определените за това места или следва изпиране в перална машина.

Плоските мопове за сухо почистване се класифицират спрямо линейния размер, който притежават. Включително и материалът, от който са изработени.

Линейни размери

В Европейския съюз са приети следните размери на плоски мопове.

 • 40 см.
 • 60 см.
 • 80 см.
 • 100 см.
 • 120 см.
 • 2×100 см.

На всичките размери мопове се предлагат и държачи за плоски мопове със съответните размери. След многократното изпиране на мопа, следва свиване на линейния му размер (естествено свойство на памучния текстил). В следствие на това се налага държачите произведени в Eвропейския съюз да притежават конструктивна възможност за намаляване на своя линеен размер. Възможността на вариативност на държача по отношение на линейния си размер, осигурява по-голям брой работни цикли на мопа преди да настъпи амортизирането му.

Изборът на линейния размер на мопа е право пропорционален на големината (квадратурата) на почистваната повърхност, както и трафика на замърсяване.

Материали за изработка

90% от произвежданите плоски мопове за сухо почистване са изработени от памучни материали и конци. При плъзгането си, в процеса на работа, памучния моп механично абсорбира твърдите прахови частици, задържайки ги в тялото на мопа, без да създава статично електричество. Памучните плоски мопове за сухо почистване се предлагат на пазара единствено в  бял цвят.

10% от употребяваните плоски мопове за сухо почистване се произвеждат от изкуствени тъкани, масово наричани акрилни мопове. Основното свойство на акрилния моп е при плъзгането си в процеса на работа, да създава статично електричество. По този начин се осъществява привличане на фините прахови частици към тялото на мопа. Ефективността на мопа се проявява при работа върху изкуствени подови настилки, като камъни, различни видове само-разливни смоли, гумени, лакирани и др. повърхности.

Как се почиства моп след употреба?

Почистването на мопа става чрез механично изтупване или изпиране ръчно/перална машина.

Важно е да се отбележи, че плоските мопове след работа се изпират при препоръчителна температура от 400С и центрофугиране на повече от 400 об/мин. След процеса на изпиране на мопа следва неговото изсушаване!

Държачи за видове моп от тип “сухо почистване”

Държачите за плоски мопове за сухо почистване се изработват в повечето случаи от основа, намираща се в централната част на държача, изработена от полипропилен и метални скоби за захващане към мопа посредством  „система” с два джоба. Държачите за плоски мопове са предназначени само и единствено за работа на сухо почистване. Същите не са с водо-устойчива конструкция. Употребата им в режим на мокро почистване, води до корозия на металните части на държача.

Допуска се използването на държача с памучен моп в режим на полу-сухо почистване за подсушаване на леко влажни участъци, какъвто е случая със спортни площадки по време на състезания. Важно е след приключване на състезанието, моментално мопа да се освободи от държача.

Всички държачи за плоски мопове за сухо почистване, произвеждани в Европейския съюз, са съвместими с алуминиеви дръжки.

2. Мопове за мокро почистване

Работата с мопове за мокро почистване се характеризира най-вече, като грубо, мокро и бързо подо-почистване на подови повърхности. Високото качество на почистване не стои като изискване към работата на тези мопове.

Основен критерий освен ефективността е бързината, с която се отстранява замърсителя от третираната повърхност.

Ниската почистваща ефективност на тези мопове се дължи на конструктивния им профил, а именно работната повърхност на мопа не влиза 100% в контакт с почистваната повърхност. Лентите, конците, въжетата, от които е изработен мопа не са в състояние да се плъзгат по почистваната повърхност с еднаква почистваща ефективност изразена в:

 • неравномерен натиск върху повърхността;
 • неравномерно въздействие на почистващия препарат/дезинфектант;
 • неравномерен контакт с почистваната повърхност.
 • невъзможността за почистване на вертикални повърхности за разлика от плоския моп.
 • машинно изпиране, при възможно най-щадящи условия – температура, обороти на центрофугата, неутрални перилни препарати, не машинно сушене и т. н.

Ползи

Въпреки това, като положителен елемент при работата с мопове за мокро почистване, може да отбележим:

 • Бързина в експлоатацията на мопа свързана най-вече със съвместната му употреба с най-обикновена кофа с цедка за изцеждане на мопове;
 • Липсата на изисквания за високо качество на почистване и нанасяне на дезинфекционен разтвор;
 • Дозиране на степента на нанасяне на почистващия разтвор в зависимост от степента на замърсяване на почистваната повърхност (от полу-мокър до обилно мокър моп).

Видове мопове за мокро почистване

Моповете за мокро почистване се делят основно в зависимост от материала от който са изработени.

Най-разпространени в търговската мрежа са моповете изработени от памучни съставни части, помощни елементи в т. число и конците, с които са ушити.

Тези мопове работят успешно с неутрални почистващи препарати и дезинфектанти. Препоръчва се изпиране до 400С, без центрофугиране и изкуствено изсушаване. Мопът не притежава голям експлоатационен ресурс, произвежда се само в бял цвят, но за сметка на това не предизвиква статично електричество при плъзгането си по повърхността и е с най-ниска цена на пазара.

По-високият клас на моповете за мокро почистване се характеризира с наличието на по-скъпи съставни материали, като вискоза, целулоза и др. синтетични материали.

Прилагането на микрофибърните технологии при изработката на мопа повишават качеството на подо-почистване. Като основна разлика между памучния и изработен от нетъкан текстил моп, можем да посочим:

 • По-високия експлоатационен ресурс
 • Температурата на изпиране достига до 900С в зависимост от използваните материали при изработването на мопа.
 • Възможността за цветово кодиране самия моп в неограничен брой цветове.
 • Прилагане на микрофибърнr технологии.

Основния недостатък на този вид мопове за мокро почистване е високата пазарна цена.

Разделение според изработката

В практиката е предвидена конструктивна особеност при изработката на тези мопове, разделяйки ги на:

 • Мопове изцеждащи се посредством ръчен натиск в кръгла преса фиксирана върху кофа. Тези мопове са с цилиндричен профил. Масово се прилагат в битовото подо-почистване с непрофесионална насоченост.
 • Мопове изцеждащи се в механична преса за изстискване на мопове фиксирана върху хигиенна количка. Тези мопове притежават правоъгълен профил, относително по-голямо работно тегло.

Друга конструктивна особеност на тези мопове за мокро почистване е наличието на „придържаща лента” коригираща профила на мопа по време на работа.

Лентата разделя мопа за почистване на две основни части, като позволява натоварване само на едната половина на мопа, като запазва другата половина чиста за следващо, друго движение на от страна на оператора.

Разделение според теглото

Производителите на мопове за мокро почистване са предвидили възможността за избор от страна на клиентите си различни по тегло мопове. От 200 до 500 гр. през 50 гр. При избора на теглото на мопа се взима в предвид възможността за изцеждане на мопа (обема на кофата или хигиенната количка) и необходимата площ за почистване. За не професионална употреба, в домашни условия се препоръчват мопове с тегло до 300 гр.

Видове моп: Обобщение

Както разгледахме в публикацията, основните видове моп са: моп за сухо и мокро почистване. От тук вече идват и допълнителни спецификации като полу-сухо или полу-мокро почистване.

Въпреки че повечето хора се ориентират директно към препарати, може да се каже, че правилният вид моп за вашите нужди е от не по-малко значение. Това дава възможност за качествено извършване на почистване и дезинфекция, спестявайки много нежелани последствия от хигиенeн и здравен характер.

Ако имате колебания какъв вид моп би бил най-подходящ във вашия случай, свържете се с нас за безплатна консултация на телефон 0888553626.