Четки за под

Четката за под е уред, с помощта на който ръчно се разтъркват упорити засъхнали замърсители . В повечето случаи, четката за под работи съвместно с вода или почистващ препарат.

Основни характеристики.

1. Линеен размер.

Важна характеристика определяща до голяма степен производителността за единица време. Най-често срещани линейни размери на четка за под са 30; 45; 55; 60 см .

2. Материал, от който е изработено тялото на четката за под

Тялото на четката се изработва основно от пластмасови производни, дърво или метал.

Най-често срещани са пластмасовите тела на четките за почистване на под. Същите притежават относително ниска цена и подлежат на цветово кодиране в неограничен брой цветове.

3. Твърдост и височина на косъма.

Според предназначението си четките за под притежават голямо разнообразие от твърдости на косъма. Степента на твърдост на косъма е право пропорционална на диаметъра на косъма, материала от който са изработени и височината на косъма.

Най-често срещани видове четка за под са:

  • Мек косъм с Ø 0,1 0,6 мм .;
  • Средно твърд с Ø 0,6 0,9 мм .;
  • Твърд косъм с Ø над 0,1 мм .