Хигиена в хотели

Съвременната хотелиерска индустрия разполага с широка гама от нормативни разпоредби за осигуряване на висококачествено предоставяне на хотелски услуги в съответствие с изискванията на действащото законодателство, придържайки се постоянно към определени санитарно-хигиенни, противоепидемични правила и норми.

Постоянния трафик на клиенти може да създаде условия за възникване и разпространение на инфекциозни заболявания, тъй като сред тях може да има както болни, така и носители на патогени или хора със заболявания в изтрита форма (без клинични прояви).

Вследствие на това е необходимо изострено внимание относно спазването на санитарния режим, прецизно редовно почистване и навременна дезинфекция на критичните точки на замърсяване, където е необходимо да се изисква допълнително, ефективно почистване с последваща дезинфекция.

Правилния избор на технологии за почистване и дезинфекция, безупречната чистота на стаите и хотела като цяло, изрядността на самия персонал, повишава статуса на самия хотел и популярността сред посетителите.

Ефективният санитарен режим в хотела се регулира от „Конкретни правилата за санитарна поддържка на всеки един хотел”. В сайта www.cleaningmarket.net можете да намерите технологии, уред и машини за почистване и дезинфекция съгласно актуалните, съвременни пандемични условия в които се намира света.