Болнична хигиена

В днешни дни болничната хигиена и дезинфеция е от решаващо значение за запазване на доброто здравословно състояние при пациентите. Понякога е необходимо да се намери компромис, но не и в почистването и дезинфекцията на болници! Хигиената в болничните заведения изисква идеалното взаимодействие между човек, почистващите технологии и работните процеси.

 

Почистването е процес за отстраняване на различни замърсители от повърхността. Замърсителите основно се делят на след строително-ремонтни, стандартни атмосферни ежедневни и производствени.

Дезинфекция означава унищожаване на патогенни и опортюнистични микроорганизми по всички повърхности в помещенията, включително подове, стени, дръжки на вратите, мебели, повърхности на медицинско оборудване, спално бельо, медицински продукти и артикули за грижа за пациенти, санитарно оборудване, биологични течности и т.н.

В повечето случаи, този вид замърсители са невидими за невъоръжено човешко око. Накратко, всички повърхности, инструменти и консумативи, които се използват в работата на здравното заведение, трябва да бъдат подложени на 100% дезинфекция. Задачата на дезинфекциращите препарати и технологии е да предотврати или премахне натрупването, размножаването и разпространението на патогени с цел недопускане на вътрешно-болнични инфекции.

Хигиената е съвкупност от прилаганата последователност на технологичните процеси на почистване и последваща дезинфекция.

Най-съвременните, иновативни хигиенни технологии са базирани на едновременното почистване и дезинфекция без разделяне на процесите.

Болничната хигиена и дезинфекция е от решаващо значение в болниците и нищо не трябва да бъде оставено на не професионалното отношение и случайност. Усъвършенстваните почистващи технологии, посочени на www.cleaningmarket.net са предназначени да осигурят най-високи стандарти за чистота, безопасност и дезинфекция в болничните заведения.