Хигиена в ХВП

Съвременното разбиране за хигиена включва взаимодействието между факторите на почистване и тези на дезинфекцията. Почистването и дезинфекцията в се явява един от основните изграждащи фундаменти в Хранително-вкусовата промишленност. Ясното разграничаване на технологичните процеси на почистване и на дезинфекция са в основата правилното производство и реализация на храните.

В раздела Хигиена в ХВП на www.cleaningmarket.net ще намерите актуални за ежедневието ни почистващи препарати и дезинфектанти отговарящи на всички изисквания съгласно HACCP, както и технологии за нанасянето им.