Сакодържатели

Медицинските отпадъци най-общо се разделят на битови и опасни отпадъци. Тяхното правилно разделяне, съхранение и транспортиране е от изключителна важност както за здравето на хората така и за опазването на околната среда. Медицинските кошове или както са по-известни като “сакодържатели” служат за разделянето, съхранението и транспортирането на различните видове медицински отпадъци.

Разделянето става според изискванията на болничните заведения, като за целта се използват различни цветове на капаците. Например за съхранението на опасни медицински отпадъци се използва жълтият цвят. Медицинските сакодържатели са подвижни или неподвижни, с педал или без педал. Вземете персонализирана оферта за продуктите ни онлайн или се свържете с нас на 0888553626 за безплатна консултаци.