Ножът за почистване на стъкла се явява задължителен елемент от професионалното почистване на стъклени повърхности, керамични плотове и др. гладки, вертикални и хоризонтални повърхности.

Ние предлагаме ножове за почистване на стъкла, които са:

  • Съвместими с работата на телескопични дръжки с дължина от 60 см. до 24 м.
  • Притежават възможност за замяна на остриетата си, след изхабяването им.
  • Устойчиви на силно киселинни и високо алкални почистващи препарати.

Ножът за почистване на стъкла най-често притежава контактен с повърхността размер от 5 до 10 см. Може да се използва както за леки замърсявания, лепенки, стикери, така и за тежки, упорити, засъхнали замърсители.