За хранително-вкусовата промишленост

Професионални препарати за хранително-вкусова промишленост съобразени с прилагане на системата HACCP, притежаващи всички необходими сертификати.